No text האריות מהקריות

ישוב: קרית חיים
מגרש בית: נשר
ניהול הקבוצה: עידו יחזקאל
רישום: 10/07/2013 עדכון: 01/02/2019
בית
בית
חוץ
חוץ
Close

הוסף למקורבי קבוצת

האם להוסיף את המועדון המופיע בדף זה לרשימת המועדונים המקורבים של המועדון אותו בחרת?

הקבוצה מנוהלת על ידי עידו יחזקאל,כל העיצובים/חולצות/כספים והרשמות מנוהלים על ידיו.
במאי 2015 זכינו בפעם הראשונה בטורניר לאחר יותר מ 10 טורנירים כושלים.
אין לקבוצה סגל קבוע וכל טורניר צפוי להיות מישהו אחר.

שחקני הקבוצה

סטטיסטיקת הקבוצה

אחוזי הצלחה בשלושת הטורנירים האחרונים: 43.33%
 
 
צרו קשר