תקנון

כללי:

 1. משחקי האליפות יתקיימו במגרשי השחבק במושבים במועצה לפי תאריכים שיקבעו על ידי ועדת הליגה.
 2. הליגה מאורגנת, מופעלת ומנוהלת על ידי מדינת הכדורגל ומ.א. חבל מודיעין.
 3. מטרת התקנון : תקנון זה נועד להסדיר את אופן התנהלות הליגה ומשחקי הליגה והיחסים שבין המשתתפים בליגה בינם לבין עצמם ובינם לבין הנהלת הליגה ומי מטעמה.

מבנה הטורניר:

 1. במשחקי שלב המוקדמות יחולקו הקבוצות לשני בתים של 5 קבוצות.
 2. כל בית ישחק ליגה פנימית. 2 הראשונות מכל בית יעלו לחצאי הגמר ומקום 3 מכל בית ישחקו משחק מקום 5/6.
 3. משחקי אירוע הגמר יתקיימו בשיטת נוק אאוט. יערך גם משחק על מקומות 3-4.
 4. בשלב הבתים ניצחון שווה 3 נק', תיקו שווה 1 נק', הפסד איננו מעניק נקודות.
 5. בטבלת הבית אם נוצר שוויון במספר הנקודות, דירוג הקבוצות ייקבע עפ"י המפתח הבא: א. משחק בין הקבוצות. ב. הפרש שערים, ג. שערי זכות, ד. שערי חובה.
 6. במקרה שעדיין קיים שוויון, יתקיימו בעיטות הכרעה בין הקבוצות.
 7. במקרה ובו יש שוויון בן 3 קבוצות בסיום הטורניר/בית מוקדם דירוג הקבוצות לפי יחס השערים יתבצע אך ורק עפ"י המשחקים הפנימיים בין שלושת הקבוצות, כאשר משחקים נגד קבוצות שאינן נמנות על שלוש המתמודדות לא יילקחו בחשבון בעת חישוב הדירוג.
 8. במשחקי הנוק אאוט במקרה של שוויון בתום הזמן החוקי של המשחק, הקבוצות ילכו מיד לפנדלים.
 9. לכל קבוצה 3 בעיטות הכרעה.
 10. במקרה של שוויון בבעיטות ההכרעה, יבעטו הקבוצות פנדל נוסף עד להכרעה.

שימו לב-

 1. הנהלת הליגה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כמות הקבוצות, פורמט האליפות,  ימים, שעות ותאריכים של משחקי האליפות בהתאם לאילוצי מערכת וכיו"ב.
 2. חובה להופיע לתחרות בכל מזג אוויר. תחרויות תדחנה, רק אם שופט המשחק ימצא, לפני תחילת התחרות, כי אתר התחרות במצב כה גרוע, שאין אפשרות לערוך את התחרות. גשם בלבד, אינו סיבה מספקת לדחיית תחרות. משחק שהופסק עקב מזג אויר או אירוע אחר על ידי השופט, יחודש מאותו הזמן והתוצאה שבו הופסק.

הקבוצות:

 1. כל קבוצה תעמיד למשחק סגל של 7 עד 14 שחקנים, עד גיל 18 ומטה.
 2. מותר לבצע שינוי אחד בסגל בתום שלב הבתים.
 3. שחקן יכול להיות רשום בסגל קבוצה אחת בלבד – אין מעברי שחקנים בין קבוצות.
 4. כל השחקנים חייבים להיות רשומים כתושבי חבל מודיעין.
 5. לכל קבוצה יש אישור לרשום שחקן חריג אחד שאינו תושב המועצה בתנאי שאינו שחקן פעיל בהתאחדות לכדורגל המשחק בליגה א' ומעלה.
 6. שיתוף שחקן מוענש או לא כשיר למשחק מבחינת התקנון, יגרור אחריו הפסד טכני 3:0 לקבוצה בה מופיע אותו שחקן.
 7. קבוצה שלא תתייצב עד 15 דקות מהשעה הנקובה למשחק, או שתתייצב עם פחות מ-6 שחקנים, תוצאת המשחק תקבע כ - 3:0 טכני לטובת הקבוצה היריבה.
 8. שחקן שהגיע לאחר פתיחת המשחק, יוכל להכנס  רק לאחר שנבדק שמית ע"י מנהל האירוע.
 9. כל קבוצה יכולה להעמיד אדם אחד בלבד על הקווים. הקהל יהיה מחוץ לתחומי המגרש.
 10.  כל השחקנים מחויבים להציג תעודה מזהה לפני תחילת המשחק (תעודה עם תמונה,רשיון נהיגה, ת״ז או דרכון בלבד) 
 11. קבוצה אשר תפרוש מהאליפות באמצע שלב הבתים, תוצאותיה ימחקו וטבלת הבית תחושב מחדש. 

שיפוט:

 1. בכל משחק יהיה שופט אחד שיוזמן על ידי הנהלת הליגה.
 2. בנוסף לשופט יהיה נציג נוכח של הנהלת הליגה, אשר ישמש כמנהל האירוע.
 3. מנהל האירוע ינהלו מעקב של רישום התוצאות, מבקיעים, כרטיסים בתיאום עם השופט.
 4. השופט אחראי ל:
 5. להתחיל, להשהות ולעצור את המשחק
 6. להזהיר או להעניש שחקנים בהשעיה מהמגרש או הרחקה
 • להוסיף זמן למשחק עקב עיקובים
 1. בתחילת המשחק המנהל יבדוק סגלים מאושרים למשחק
 2. השופט הוא המחליט הבלעדי בכל מהלך המשחק בכל הקשור לפעילות המתקיימת בשטח מגרש המשחקים. מנהל האירוע יכול להאיר ולעמוד לעזרת השופט.
  דו"ח השופט וההערות שבו הינו המסמך הקובע בכל הנוגע למתרחש במשחק: תוצאת משחק,אירועים חריגים.
 3. כל השאלות הנוגעות לחוקיות שיתוף שחקנים, אינם בסמכות המנהל המפגש אלא באחריות הנהלת הליגה, אך במגרש המנהל המפגש הוא הקובע. ערעורים על החלטתו ניתן להגיש בסיום המשחק להנהלת הליגה, ובכל אופן ערעורים יתקבלו רק בנוגע לשיתוף שחקנים.
 4. כל אירוע או חריג שלא צוין ע"י המנהל המפגש יוכל להיבדק ביסודיות ע"י הנהלת הליגה במידה ויוגש ערעור בכתב.
 5. כל פגיעה פיזית בשופט וא/או המנהל במהלך משחק ע"י שחקן או אוהד תפסיק במידית את המשחק וגורל תוצאת המשחק והענשת הפוגע/ים תוכרע ע"י הנהלת הליגה.
 6. השופט והמנהל - מחויבים למלא את תפקידם בנאמנות ללא משוא פנים, לשמור על הגינות ורוח ספורטיבית בין הקבוצות שימנעו פציעות או מקרי אלימות.

 

פתיחת המשחק:

 1. מנהל הקבוצה צריך להיות לפחות 15 דקות לפני פתיחת המשחק לטובת מילוי סגלים.
 2. 3 דקות לפני פתיחת המשחק השופט יפסיק את חימום הקבוצות, ירכז אותן בצד המגרש ויערוך הגרלה על הזכות לכדור או לצד מגרש.
 3. עם פתיחת המשחק השחקנים יסתדרו ב 2 טורים, במרכז המגרש, ילחצו ידיים ויודו לקהל.
 4. פתיחת המשחק תהיה ממרכז המגרש ששחקן מהקבוצה שזכתה בהגרלה בטרם תחילת המשחק, יבעט את כדור המשחק לעבר מחצית המגרש של הקבוצה היריבה. בעת בעיטת הפתיחה כל שחקני הקבוצה יימצאו בחלק המגרש שלהם. הבועט את בעיטת הפתיחה לא ישחק בכדור בטרם שיחק בו שחקן יריב.
 5. המשחקים בליגה הינם 15 דקות, ללא מחצית.
 6. קבוצה שמגיעה באיחור לשעת התחלת המשחק ולא תהיה מוכנה עם לפחות 6 שחקנים רשומים בסגל על המגרש בשעה הנקובה תפסיד הפסד טכני 3-0.
 7. לאחר הבקעת שער יחודש המשחק באותה צורה לפי סעיף 35 ע"י שחקן שקבוצתו ספגה שער.
 8. במחצית המשחק יחליפו הקבוצות צדדים במשחק ובעיטת הפתיחה למחצית השנייה תיבעט ע"י שחקן הקבוצה שלא פתחה במשחק.

 

 

חילופים:

 1. מותרים חילופים ללא הגבלה
 2. חילוף מתבצע מאמצע המגרש באישור שופט בלבד
 3. שחקן נכנס לשטח המגרש רק לאחר ששחקן אחר יצא.
 4. שחקן פצוע יכול לצאת ממקום אחר, ולא מאמצע המגרש, השחקן הנכנס יכנס מאמצע המגרש.
 5. שחקן שמחליף שוער חייב ללבוש חולצה בצבע אחר מצבעי קבוצתו.
 6. אם שחקן מחליף נכנס לתחום המגרש בו משוחק המשחק ללא רשות השופט יופסק המשחק במידית. השחקן המחליף יוזהר או יורחק בהתאם לשיקולי השופט. המשחק יחודש ע"י בעיטה חופשית ישירה.
 7. רק השחקנים הרשומים בהרכב הקבוצה למפגש באתר, יורשו ליטול חלק במשחק. בכל עקיפת הוראה זו תיענש הקבוצה במלוא חומרת הדין.
 8. בכל מקרה בו לקבוצה פחות מ-6 שחקנים שאושרו לשחק על המגרש, המשחק יופסק ויקבע ניצחון טכני 3:0 לקבוצה היריבה.

 

גליצ׳ים:

 

 1. אסורים גליצ׳ים
 2. מותר לגלוש לכדור לטובת עצירתו או שליטה בו רק כאשר אין שחקן בסביבה.
 3. גליצ׳ הינו עבירה לכל דבר
 4. גליצ׳ ברחבה = בעיטה לא ישירה

 

 

 

 

הבקעת שער:

 

 1. שער מובקע, כאשר הכדור עבר במלוא היקפו את קו השער בין עמודי השער ומתחת לקורת השער. זאת בתנאי שלא נזרק, נישא או נהדף בכוונה ביד או בזרוע של שחקן כלשהו, פרט לשוער הנמצא בתוך רחבת העונשין שלו.
 2. לא יובקע שער בהוצאת חוץ )אווט (או מבעיטת עונשין בלתי ישירה.
 3. מותר להבקיע שער מבעיטת שוער
 4. במקרה של חובת הכרעה במשחק (גביע) יתקיימו 3 בעיטות פנדלים לכל קבוצה. באם גם אז לא תהיה הכרעה אז יתקיימו עוד בעיטות פנדלים עד שתהיה הכרעה. השחקנים חייבים להיות שונים עד לבעיטה של כל שחקני הקבוצה הרשומים בהרכב.
 5. היה ולקבוצה אחת פחות שחקנים בסגל לבעיטות ההכרעה, תוכל הקבוצה השניה להחליף בועטים גם אחרי אותו מספר שונה של בועטים בסיבוב הבעיטות הראשון.

 

הוצאת חוץ:

 1. הוצאת חוץ- מקו החוץ, בשתי ידיים מאחורי הראש תוך 5 שניות מסימון השופט המפגש.
 2. אין מגבלה של הוצאת כדור ביד או ברגל ע"י שוער מעבר למחצית המגרש
 3. הכנסת כדור למגרש לאחר יציאתו מאחורי השער תיעשה בבעיטה מרחבת העונשין.

בעיטה חופשית:

 1. בעיטות חופשיות יסווגו לשתיים: "ישירה"- ממנה אפשר להבקיע שער ו"בלתי ישירה" ממנה לא ניתן להבקיע שער אלא אם נגע בכדור שחקן אחר מאשר הבועט, לפני שהכדור חדר לשער. בעיטה בלתי ישירה תסומן ע"י השופט בהרמת יד.
 2. כאשר שחקן מבצע בעיטה ישירה או בלתי ישירה בתוך רחבת העונשין או מחוצה לה, כל שחקני היריב יהיו במרחק של 4 מטר מהכדור עד שהכדור יהיה במשחק, אלא אם כן הם עומדים על קו שערם בין עמודי השער.
 3. כל הפרה של עמידה במרחק של 4 מטר מהכדור של שחקן יריב יורה השופט על בעיטה חוזרת. הכדור חייב להיות במצב נייח והבועט לא ישחק בכדור פעם שניה לפני שנגע בו שחקן אחר.

בעיטת עונשין – פנדל:

 1. בעיטת עונשין תבוצע מנקודה הנמצאת במרחק 7 מטר מנקודת האמצע של קו השער. בעת ביצוע הבעיטה, כל השחקנים פרט לשחקן המבצע ושוער הקבוצה היריבה יימצאו

מחוץ לרחבת העונשין. שוער הקבוצה היריבה יתייצב על קו השער בלבד בין עמודי השער.

 1. כל הפרה של חדירה לרחבת העונשין של שחקנים אחרים למעט המבצע ושוער הקבוצה היריבה בעת ביצוע הבעיטה ראשי השופט לקבוע בעיטה חוזרת.
 2. השחקן המבצע את הבעיטה חייב לבעוט בכדור קדימה, הוא לא ישחק בו שנית אלא אם פגע בשחקן אחר.

 

שוערים:

 1. לשוערים מותר לצאת מרחבתם במהלך המשחק.
 2. לשוערים מותר לבעוט פנדלים, בעיטות חופשיות, קרנות והוצאות חוץ.
 3. לשוער מותר להשתמש בכל חלקי גופו בתוך הרחבה שלו, כולל ידיים.
 4. אם שוער נגע בידו מחוץ לרחבה במתכוון השופט יוכל להניף לעברו כרטיס אדום.
 5. שוער לא יוכל להרים בידו כדור שהוחזר אליו מרגלי שחקן קבוצתו. העונש על כך יהיה בעיטת עונשין בלתי ישירה.
 6. משחק יחודש מידי השוער בלבד, משטח הרחבה.
 7. לשוער אסור לזוז קדימה בעת בעיטת פנדל. מותר לו לזוז ימינה ושמאלה על קו השער.

 

כרטיסים צהובים ואדומים:

 1. אין כרטיסים, שחקנים יוזהרו ויורחקו בהתאם להחלטת מנהל המפגש והשופט.
 2. כל מקרה הרחקה יפורט בדו"ח מנהל המפגש שעל פיו יוחלט אם השחקן יועמד בפני הנהלת הליגה בנוסף להרחקה אוטומטית.
 3. מאמנים והנהלת קבוצה מחויבים לחוקי ההרחקות והקנסות בדיוק כמו השחקנים.

 

עבירות:

 

 1. שחקן המבצע אחת מאלו, יחשב כמבצע עבירה:
 2. בועט או מנסה לבעוט בגופו של שחקן יריב
 3. מכשיל יריב ו/או עוצר אותו מלפנים או מאחור
 4. קופץ על היריב בצורה אלימה ומסוכנת
 5. מכה או מנסה להכות או לירוק שחקן יריב
 6. מחזיק שחקן יריב ו/או תוקף שחקן יריב
 7. מבצע תיקול גליץ'
 8. נוגע ביד במתכוון למעט שוער ברחבה שלו
 9. מקלל או מאיים על שחקן, מנהל המפגש , השופט או כל אחד אחר, אפילו היה זה שחקן מקבוצתו הוא.
 10. בכל עבירה תיענש קבוצתו של השחקן הפוגע בבעיטה חופשית ישירה מהמקום בו בוצעה העבירה.בעקבות עבירה ברחבת העונשין תיפסק בעיטת פנדל לזכות הקבוצה התוקפת.
 11. התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או אלימה של שחקן תגרור הרחקה מידית וטיפול הנהלת הליגה, התנהגות אלימה של קבוצה תגרור הרחקה אוטומטית מהליגה וטיפול הנהלת הליגה כולל קנסות כספיים והסתכנות בתביעות אישיות.

ביטוח ואחריות 

 1. כל שחקן הנוטל חלק באליפות, עושה כן על אחריותו בלבד, ביודעו כי השתתפות בתחרות ספורטיבית כרוכה בסיכון פיזי.
 2. בקשת השחקן או כל פניה שלו להשתתף בפעולה ספורטיבית או ליטול חלק בפעילות כזו, בין לבד ובין במסגרת קבוצתית, מהווה הצהרה מפיו, כי ידוע לו שהוא עושה כן, תוך נטילה עצמית של הסיכון הכרוך בכך.
 3. הצהרת השחקן האמורה, מהווה תנאי מקדמי להסכמת "מדינת הכדורגל" ומוסדותיה, כי השחקן ישתתף בפעילות ספורטיבית, מכל מין וסוג שהוא, או בתחרויות המאורגנות ע"י "מדינת הכדורגל" ולכן, "מדינת הכדורגל" ומוסדותיה, לא יישאו בכל אחריות שהיא לפגיעות ו/או לתאונות, אם תקרנה במהלך המשחקים, האימונים או הפעילות הספורטיבית. החובה לנקוט בכל האמצעים, על מנת למנוע או להימנע מפגיעות ו/או תאונות, לרבות רכישת ביטוח מתאים חלה, בלעדית, על השחקן.
 4. שחקן, העוסק בפעילות ספורטיבית תחרותית במסגרת של מדינת הכדורגל, חייב לחתום על הנספח הביטוחי אשר מבהיר באם מבוטח השחקן דרך קבוצתו או לאו.ובכל מקרה יצהיר השחקן כי יודע שלמדינת הכדורגל אין כל ביטוח תאונות אישיות בעבורו.

תוקף תחולה ושינוים:

 • א. תקנון זה אושר על ידי הנהלת האליפות, ויישאר בתוקפו כל עוד לא יבוטל.
 • ב. תקנון זה מחייב את כל , הקבוצות, השחקנים, המאמנים, המנהלים ובעלי תפקידים בקבוצות הרשומות כמשתתפות באליפות ובגביע.
 • ג. הנהלת האליפות רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה. כל שינוי או תוספת ייכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם ע"י הנהלת האליפות.
 • במהלך המשחקים יצולמו השחקנים על ידי גורמים שונים.מדינת הכדורגל רשאית לפרסם את התמונות וסרטי הווידיאו בכל אמצעי.
 • תקנון האליפות נועד לעזור לכולנו לקיים את המסגרת הטובה ביותר.הנעימה ביותר, הספורטיבית ביותר והמהנה ביותר. התקנון אינו חלופה לאחריות אישית של כל שחקן ושחקן. העיקרון שעומד בבסיסו הוא עקרון ההסכמה ההדדית והקשר בין הקבוצות.
 • התקנון קובע חוקים טכניים ברורים אך תמיד יהיו תחומים אפורים ומקרים שהוא לא מכסה, יש לנהוג במקרים אלו על פי רוח מדינת הכדורגל והכדורגל ההוגן, על פיה הדבר החשוב הוא לכבד את הקבוצה והשחקן מנגד כשם שנרצה שיכבדו אותנו. 

ועדת הליגה:

 

 1. ועדת הליגה- הנו הממונה הבלעדי על כל סידורי התחרויות, לוחות משחקים, מתקנים, קביעת מנהל המפגשים והשופטים. מורכבת מקובי גנון מנהל מחלקת ספורט חבל מודיעין ומר תומר ירוחם מנהל הליגה.
 2. לוועדת הליגה תהא הסמכות, לפי שיקול דעתה, לדחות או להקדים משחק או מחזור משחקים וכן לקבוע מועדים חדשים למשחקים שנדחו.
 3. ועדת הליגה היא המאשרת של תוצאות המשחקים על סמך דו"חות מנהל המפגשי המשחקים ופרסום התוצאות הנ"ל.
 4. מנהלי קבוצות- אחראים להופעת הקבוצות למשחקים, עם הציוד המתאים. מחויבים לעודד את חבריהם לקבוצה להגינות ספורטיבית ולשמור על כל כללי התקנון
 5. אירועים חריגים כלשהם במשחק. כל הנושאים הקשורים לחוקיות המשחק ותוצאתו הנם באחריות ועדת הליגה.
 6. ועדת הליגה תפעל ותשפוט בתלונות אשר תובאנה לפניה באחת מן הדרכים הבאות:
  • דו"ח מנהל המפגש- תלונה המופיעה בדו"ח מנהל המפגש תובא בפני ועדת הליגה.
  • תלונה אשר תוגש על ידי מי ממשתתפי הליגה, כולל אנשי הנהלה ואימון מורשים אשר ידועים מראש ואושרו כחלק מהקבוצה.
  • תלונה על ידי בעל תפקיד מאושר בליגה, כגון מנהל הליגה, מנהל במגרש מטעם מדינת הכדורגל, שופט וכן כל אחד מחברי ועדת המשמעת אשר יתקלו בצורה בלתי אמצעית במקרה הראוי להיות נדון בוועדת המשמעת.
  • כדי לקבל החלטה הנוגעת לאירוע שהתרחש במהלך משחק , לפניו או לאחריו, תתייחס ועדת הליגה, כאמור, לדו"ח המנהל המפגש. בנוסף, ועדת הליגה תהא רשאית לעשות שימוש בכל ראיה אחרת שתמצא לנכון, לרבות, אך מבלי לגרוע, צילומי טלוויזיה וכיו"ב. מובהר בזאת כי ראיות אלה ישמשו את הועדה אך ורק לצורך קבלת החלטה בנושא משמעת בלבד, ולא יהיה בהן כדי להשפיע על כל החלטה שקיבלו מנהל המפגשי המשחק בזמן אמת.
 7. ההחלטות הבאות של ועדת הליגה תהיינה סופיות ולא ניתן יהיה לערער עליהן: אזהרות, הערות ועונשי הרחקה לקבוצה, בעלי תפקיד בקבוצה, שחקנים, מאמנים, הנהלה, וכו'...
 8. ועדת הליגה בסמכותה להרחיק שחקן מכל פעילות, כמו גם קבוצה.
 9. לא הופיעה קבוצה למשחק, רשאית הנהלת הליגה להוציא אותה ממסגרת משחקי הליגה והגביע, והדבר ייחשב הפרה יסודית של התקנון.
 10. בכל מקרה של שחקן או קבוצה שהוצאה מהליגה או כל סיבה אחרת להפסקת פעילות לא תזכה את הקבוצה ו/או השחקן בשום החזר כספי על תשלומי הליגה והתשלומים הנלווים לליגה.

הנהלת הליגה בסמכותה גם לקנוס שחקן או קבוצה שהוצאו על ידה מהליגה או פרשו מרצון, עקב פגיעה בליגה ואי עמידה בתקנון זה.

צרו קשר