תקנון ליגת כדורגל הליכה חורף 2023

כללי :

 1. מדינת הכדורגל מקיימת את הליגה הראשונה בישראל בכדורגל הליכה
 2. מקום כל המשחקים: מגרש סינטטי ספורטק הרצליה. במקרה והמגרש לא יהיה זמין הנהלת הליגה תעביר את המשחקים למגרש דומה באזור המרכז.

 מטרת התקנון:  

 תקנון זה נועד להסדיר את אופן התנהלות הליגה ומשחקי הליגה והיחסים שבין המשתתפים בליגה בינם לבין עצמם ובינם לבין הנהלת הליגה ומי מטעמה.

זמנים:

 1. מועדי המשחקים בימי חמישי בשבוע, 19:30 – 22:30 כל 3 שבועות
 • מחזור 1 – 16.2.2023
 • מחזור 2 – 9.3.2023
 • מחזור 3 – 30.3.2023
 • מחזור 4 – 20.4.2023
 • מחזור 5 – 4.5.2023 (שבועיים אחרי מחזור 4)

 המשחקים בליגה הינם בני 20 דקות מחצית ,קרי, 40 דקות. הארכת משחק – בהסכמה מראש של השופט והקבוצות.

 1. מחצית הינה עד 5 דקות הפסקה. בזמן זה הקבוצות תחלפנה צד במגרש.
 2. קבוצה שמגיעה באיחור לשעת התחלת המשחק ולא תהיה מוכנה עם לפחות 6 שחקנים הרשומים בסגל בשעה הנקובה תפסיד הפסד טכני 3-0.
 3. כל הקשור לסיום מחצית או המשחק כולו באחריות השופט בלבד – כמו גם תוספת הזמן.
 4. הליגה תשוחק בימי חמישי , ההתייצבות החל מ 19:30 , 3 משחקים בכל ערב בשעות

19:40 – משחק ראשון , 20:40 משחק שני, 21:40 משחק שלישי. תינתנה 10 דקות לפני המשחק לחימום ולהתארגנות.

 1. הנהלת הליגה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תאריך המשחקים בהתאם לאילוצים.
 2. חובה להופיע למשחק בכל מזג אוויר, למעט סערה. תחרויות תדחינה, רק אם שופט ו/או הנהלת הליגה ימצאו, לפני תחילת המשחק, כי המגרש במצב כה גרוע,

  שאין אפשרות לערוך את התחרות. גשם בלבד, אינו סיבה מספקת לדחיית המשחקים. משחק שהופסק עקב מזג אויר או אירוע אחר על ידי השופט, יחודש מאותו הזמן והתוצאה שבו הופסק.

סגל השחקנים בקבוצה:

 1. שחקנים מגיל 55 ומעלה. מתחת לגיל זה, חריג באישור מדינת הכדורגל.
 2. מינימום 10 שחקנים בסגל.
 3. הרכב הקבוצה במשחק יהיה 6 שחקנים, כולל שוער
 4. מקסימום 25 שחקנים בסגל לכל הליגה. ניתן להוסיף/ לשנות במהלך הליגה.
 5. שחקן יכול להיות רשום בסגל קבוצה אחת בלבד .
 6. בהסכמת שני קפטנים שחקן יכול לעבור מקבוצה אחת לאחרת, פעם אחת במהלך הליגה.
 7. רישום שחקן חדש למחזורי הליגה יתבצע עד יום לפני המחזור.

  שחקן שיירשם לאחר מכן, יורשה להשתתף רק במחזור שבשבוע לאחר מכן.

 8. רישום שחקן – הוספה באתר מדינת הכדורגל והעלאת הפרטים הבאים:

  - שם, ת"ז, תאריך לידה, טלפון, אימייל

 9. רישום קבוצה לכל הליגה יאושר רק אם בזמן ההרשמה תינתן רשימה של 10 שחקנים לפחות אשר אותם מבקשת הקבוצה לרשום כשחקנים מאושרים לכל הליגה,

  שחקנים של כל קבוצה חייבים לחתום על הצהרת ביטוח.

 10. יורשו לשבת ליד ספסל השחקנים מקסימום 2 אנשים מאמן/ת או/מנהל/ת

ביגוד:

 1. כל קבוצה מחויבת במדי משחק הכוללים חולצה, סמל קבוצה, מספר מאחור.

  כל קבוצה תגיע בצבע אחיד של גרביים ומכנס.

  במידה ואין מספר על החולצה, הקבוצה מחויבת לסמן את השחקנים עם טוש על החולצה או על המכנס.

 2. אסור נעלי סטופקס (עם כל דבר שאינו פלסטיק בנעל), שאר הנעליים מותרות.
 3. השופטים ילבשו צבעים שונים מהקבוצות.
 4. במקרה של חולצה קרועה, על השחקן ללבוש חולצה אחרת עם מספר שלא השתמשו בו. על קפטן הקבוצה להעיר את תשומת לב השופט לשינוי.
 5. חל איסור לענוד תכשיטים מכל סוג.
 6. במקרה של משחק בו שתי הקבוצות צפויות לשחק באותו צבע תלבושת,

  אחת מהן תתבקש להופיע עם חולצות בצבע אחר.

  במידה ולשתי הקבוצות לא תהינה חולצות כאלה, הנהלת הליגה תספק לאחת הקבוצות סט גופיות אימון לאותו משחק. זהות הקבוצה שתשחק עם הסט החלופי תקבע בהגרלה, אולם יש עדיפות לקבוצה שכל שחקניה בתלבושת אחידה – להישאר עמה במשחק.

  שיפוט וניהול:

 7. בכל משחק יהיה שופט אחד שיוזמן על ידי הנהלת הליגה.
 8. במקרה ושופט נעדר או לא יכול למלא את תפקידו, ישפוט נציג מהנהלת הליגה.
 9. בנוסף לשופט יהיה נציג נוכח רכז הליגה, אשר ישמש כמשקיף.
 10. השופטים ינהלו מעקב של רישום התוצאות, מבקיעים, כרטיסים.
 11. לשופטים ניתנת הזכות ל:
 12. להתחיל, להשהות ולעצור את המשחק
 13. להזהיר או להעניש שחקנים בהשעיה מהמגרש או הרחקה
 • להוסיף זמן למשחק עקב עיקובים
 1. בתחילת המשחק רכז הליגה או השופט יבדוק סגלים מאושרים למשחק – כל השחקנים מחוייבים בהצגת תעודה לזיהוי.
 2. השופט הוא המחליט הבלעדי בכל מהלך המשחק בכל הקשור לפעילות המתקיימת בשטח מגרש המשחקים. דו"ח שופט וההערות שבו הינו המסמך הקובע בכל הנוגע למתרחש במשחק:  תוצאת משחק, אירועים חריגים.
 3. כל השאלות הנוגעות לחוקיות שיתוף שחקנים, אינם בסמכות השופט אלא באחריות רכז הליגה, אך במגרש השופט הוא הקובע. ערעורים על החלטתו ניתן להגיש בסיום המשחק להנהלת הליגה, ובכל אופן ערעורים יתקבלו רק בנוגע לשיתוף שחקנים.
 4. כל פגיעה פיזית בשופט במהלך משחק ע"י שחקן או אוהד תפסיק במידית את המשחק וגורל תוצאת המשחק והענשת הפוגע/ת תוכרע ע"י הנהלת הליגה.
 5. שופטים- מחויבים למלא את תפקידם בנאמנות ללא משוא פנים, לשמור על הגינות ורוח ספורטיבית בין הקבוצות שימנעו פציעות או מקרי אלימות.

פתיחת המשחק:

 1. מנהל/ת הקבוצה צריך/ה להכין את השחקנים לפחות 10 דקות לפני פתיחת המשחק עם תעודה מזהה והשחקנים לבדיקת מנהל הטורניר.
 2. 3 דקות לפני פתיחת המשחק השופט יפסיק את אימוני הקבוצות, ירכז אותן בצד המגרש ויערוך הגרלה על הזכות לכדור או לצד מגרש.
 3. עם פתיחת המשחק השחקנים יסתדרו ב 2 טורים, במרכז המגרש, ילחצו ידיים ויודו לשופט.
 4. לפני תחילת המשחק תתבצע הגרלה על שער והתחלת משחק.

  כל קבוצה תתחיל בעצמה את המשחק. כל שחקני הקבוצה היריבה יהיו בחצי המגרש שלהם. במידה של הפרה, יש לחזור על בעיטת הפתיחה.

 5. במחצית המשחק יחליפו הקבוצות צדדים והקבוצה שטרם התחילה ,היא הקבוצה אשר תפתח את המחצית השנייה .

 

חוקת המשחק:

 1. החוקה המקוצרת נמצאת באתר כדורגל הליכה בקישור הזה
 2. החוקה המלאה – בהתאם לחוקת ההתאחדות האנגלית, כפי שהיא מוצגת בקישור הזה
 3. יש לשים לב לסעיף החדש בנושא פנדלים – מניעת הזדמנות ברורה לשער.

אזהרות:

 1. כל שחקן שתנהג באלימות מילולית, בחוסר ספורטיביות, בכל דרך שאינה הולמת תורחק לפי שיקול דעתו של השופט.
 2. יופעלו כרטיסים צהובים, אדומים וכחולים (2-5 דקות הרחקה)
 3. גם בהרחקה זו ניתן יהיה להכניס שחקן במקום.
 4. התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או אלימה של שחקן תגרור הרחקה מידית וטיפול הנהלת הליגה, התנהגות אלימה של קבוצה תגרור הרחקה אוטומטית מהליגה וטיפול הנהלת הליגה.

  מבנה הליגה :

 5. הליגה תמנה 6 קבוצות אשר תשחקנה 5 מחזורים (5 משחקים לקבוצה) .
 6. בליגה, דירוג מיקום הקבוצות יתבצע עפ"י הפרמטרים ולפי הסדר כדלהלן:

  • דירוג בין 2 קבוצות –

   תחילה -מס' הנקודות (לפי 3 נק' לניצחון, 1 לתיקו) =שיוויון ,עוברים לפרמטר הבא.

   המשחק בין הקבוצות – הסתיים בתיקו, עוברים לפרמטר הבא.

   הפרש שערים – זכות פחות חובה – זהה? עוברים לפרמטר הבא.

    שערי זכות – מי כבשה יותר – זהה? ניגשים לבעיטות הכרעה לקביעת מיקום הקבוצות.

  • בכל מקרה של שוויון נקודות בין 3 קבוצות, יקבע דירוג הקבוצות לפי טבלה פנימית שאינה כוללת את הקבוצה האחרת ותוצאת המשחק מולה

   לפי הסדר הבא:

  • מס' הנקודות, הפרש השערים - שערי זכות פחות שערי חובה, אם הפרש השערים זהה עוברים לבדיקת הפרמטר הבא.
  • שערי זכות (הקבוצה שהבקיעה יותר שערי זכות)

 

 1. במקרה ובו כל הפרמטרים לעיל זהים ל-3 הקבוצות, תתבצע הגרלה על קביעת המקום הראשון בבית הפנימי ו-2 הקבוצות הנותרות תבצענה בעיטות עונשין,

  3 לכל קבוצה , במידה ואין הכרעה כל קבוצה תבעט בעיטה נוספת עד להכרעה.

 2. במידה וכל הקבוצות הבית עם מספר נקודות זהה, יקבע הדירוג לפי הפרמטרים הבאים:

  יחס שערים כללי. במידה וכולן זהות, עוברים לפרמטר הבא.

  שערי זכות ובמידה ועדיין אין הכרעה תתבצע הגרלה לבעיטות עונשין.

 3. תוצאות משחקים נגד קבוצה שהתפרקה:

אם קבוצה התפרקה במהלך הליגה יבוטלו כל תוצאות המשחקים בהם נטלה הקבוצה חלק באותה עונה, עד להוצאתה ממסגרת המשחקים.

ועדת הליגה:

 1. ועדת הליגה- הממונה הבלעדי על כל סידורי התחרויות, לוחות משחקים, מתקנים, קביעת שופטים.
 2. לוועדת הליגה תהא הסמכות, לפי שיקול דעתה, לדחות או להקדים משחק או מחזור משחקים וכן לקבוע מועדים חדשים למשחקים שנדחו.
 3. ועדת הליגה היא המאשרת של תוצאות המשחקים על סמך דיווח שופטי המשחקים ופרסום התוצאות הנ"ל.
 4. מנהלי קבוצות- אחראים להופעת הקבוצות למשחקים, עם הציוד המתאים. מחויבים לעודד את חבריהם לקבוצה להגינות ספורטיבית ולשמור על כל כללי התקנון.
 5. אירועים חריגים כלשהם במשחק. כל הנושאים הקשורים לחוקיות המשחק ותוצאתו הנם באחריות ועדת הליגה.
 6. הרכב ועדת הליגה הינו כדלקמן: איתי קרייס – מנהל הליגה, יאיר שר – מדינת הכדורגל,
 7. ועדת הליגה תפעל ותשפוט בתלונות אשר תובאנה לפניה באחת מן הדרכים הבאות:

  • דו"ח שופט- תלונה המופיעה בדו"ח שופט תובא בפני ועדת הליגה.
  • תלונה אשר תוגש על ידי מי ממשתתפי הליגה, כולל אנשי הנהלה ואימון מורשים אשר ידועים מראש ואושרו כחלק מהקבוצה.
  • תלונה על ידי בעל תפקיד מאושר בליגה, כגון מנהל הליגה, מנהל במגרש מטעם מדינת הכדורגל וכן כל אחד מחברי ועדת המשמעת אשר יתקלו בצורה בלתי אמצעית במקרה הראוי להיות נדון בוועדת המשמעת.
  • כדי לקבל החלטה הנוגעת לאירוע שהתרחש במהלך משחק , לפניו או לאחריו, תתייחס ועדת הליגה, כאמור, לדו"ח השופט. בנוסף, ועדת הליגה תהא רשאית לעשות שימוש בכל ראיה אחרת שתמצא לנכון, לרבות, אך מבלי לגרוע, צילומי טלוויזיה וכיו"ב. מובהר בזאת כי ראיות אלה ישמשו את הועדה אך ורק לצורך קבלת החלטה בנושא משמעת בלבד, ולא יהיה בהן כדי להשפיע על כל החלטה שקיבלו שופטי המשחק בזמן אמת.
 8. ההחלטות הבאות של ועדת הליגה תהיינה סופיות ולא ניתן יהיה לערער עליהן: אזהרות, הערות ועונשי הרחקה לקבוצה, בעלי תפקיד בקבוצה, שחקנים, מאמנים, הנהלה, וכו'...
 9. ועדת הליגה בסמכותה להרחיק שחקן מכל פעילות, כמו גם קבוצה.
 10. לא הופיעה קבוצה לשני משחקים רצופים, רשאית הנהלת הליגה להוציא אותה ממסגרת משחקי הליגה, והדבר ייחשב הפרה יסודית של התקנון.

רישום:

 1. הליגה תכלול את כל הקבוצות אשר אושרו על ידי הנהלת הליגה כמשתתפות, ובכפוף לכך שההשתתפות אושרה על ידי הנהלת הליגה ובתנאי שתמלאנה אחר הוראות הנוגעות להרשמת קבוצה כאמור בתקנון.

ביטוח ואחריות:

 1. כל שחקן הנוטלת חלק בפעילות הליגה, עושה כן על אחריותה בלבד,

  ביודעה כי השתתפות בתחרות ספורטיבית כרוכה בסיכון פיזי.

 2. כל שחקן מחויבת לחתום על "הצהרת שחקן" בתחילת הליגה, שתהווה הצהרה על ידו, כי ידוע לה שהיא עושה כן, תוך נטילה עצמית של הסיכון הכרוך בכך.
 3. הצהרת השחקן האמורה, מהווה תנאי מקדמי להסכמת "מדינת הכדורגל"

  כי השחקן תשתתף בפעילות ספורטיבית, מכל מין וסוג שהוא,

  או בתחרויות המאורגנות ע"י "מדינת הכדורגל" ולכן

  "מדינת הכדורגל" לא תשא בכל אחריות שהיא לפגיעות ו/או לתאונות, אם תקרנה במהלך המשחקים, האימונים או הפעילות הספורטיבית. החובה לנקוט בכל האמצעים, על מנת למנוע או להימנע מפגיעות ו/או תאונות, לרבות רכישת ביטוח מתאים חלה, בלעדית, על השחקן.  

 

תוקף תחולה ושינוים:

א. תקנון זה אושר על ידי הנהלת הליגה, ויישאר בתוקפו כל עוד לא יבוטל.

ב. תקנון זה מחייב את כל , הקבוצות, השחקנים, המאמנים/ות, המנהלים/ות ובעלי תפקידים בקבוצות הרשומות כמשתתפות בליגה ובגביע.

ג. הנהלת הליגה רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה. כל שינוי או תוספת ייכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם ע"י הנהלת הליגה.

צרו קשר