ליגת ראש המועצה לנוער חבל מודיעין היא מיזם משתוף של משרד התרבות והספורט, ארגון מדינת הכדורגל ומעוצה איזורית חבל מודיעין.
המשחקים יתקיימו במגרשי השחבק בגבעת כ"ח, חדיד ונחלים. מטרת הליגה לעודדד פעילות ספורטיבית בקרב בני נוער בגילאי תיכון, ולפתח את ענף הקטרגל במועצה האיזורית.
בליגה השנה משתתפות 10 קבוצות והמטרה היא להמשיך ולהגדיל את כמות המשתתפים והמיישובים המשתתפים משנה לשנה.

צרו קשר