No text אלון אביטל 033468638 No text

ישוב: הוד השרון
שנת לידה: 1976
שחקן בקבוצת: P.S.V UNDERDOG
רישום: 09/08/2004 05:18:00 עדכון: 09/08/2004 05:18:00

שוער הקבוצה בעל אינסטינקט ומיקום מעולים

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר