No text יואב דוריניו דורי No text

ישוב: מכבים
שנת לידה: 1990
שחקן בקבוצת: הפועל סלבה ברזילאי
רישום: 30/08/2006 16:56:00 עדכון: 13/01/2010 12:04:22

שחקן מהיר, מרוב מהירות קשה לו לבלום. שחקן בעל יכולות הצחקה טובים יותר מאשר יכולות הבקעה, מתחרה עם חנוניניו(רן יודפת) על מצחיק הקבוצה. שערים ב-2006: 2

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר