No text דניס סטרשני No text

ישוב: ראשון לציון
שנת לידה: 1988
שחקן בקבוצת:
רישום: 13/08/2021 10:02:05 עדכון: 13/08/2021 10:07:48

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר