No text Germany Manager No text

ישוב: תל אביב
שנת לידה: 1980
שחקן בקבוצת: Germany
רישום: 05/05/2010 16:56:31 עדכון: 05/05/2010 19:41:44

מנהל נבחרת גרמניה

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר