No text דודי טייב No text

ישוב: זכרון יעקב
שנת לידה: 1981
שחקן בקבוצת: 40 ואולי משהו
רישום: 20/04/2023 16:49:19 עדכון: 01/05/2023 04:53:26

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר