No text זבידאת עלאא No text

ישוב: סח'נין
שנת לידה: 1980
שחקן בקבוצת: מועדון אוהדי בני סכנין
רישום: 19/03/2009 14:52:55 עדכון: 13/01/2010 03:48:53

מנהל מועדון אוהדי איחוד בני סכנין

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר