No text יפתח גלעד No text

ישוב: כפר סבא
שנת לידה: 1975
שחקן בקבוצת: באנג לאסי
רישום: 25/03/2004 16:54:00 עדכון: 13/01/2010 12:03:31

שחקן חשוב בקבוצה ובעל קשיי הסתגלות בעקבות מחשבות עבר. מאמין שיהיה בבאנג לאסי עד סוף חיי ובהמשך לעבור לליגת הותיקים איתם...

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר