No text ארז "הבטלן" ברק No text

ישוב: בחר יישוב
שנת לידה: 1978
שחקן בקבוצת: סקציית הפנתרים השחורים
רישום: 06/12/2005 07:56:00 עדכון: 06/12/2005 07:56:00

הלך, חזר, בא, שוב הלך. עכשיו הוא איתנו וטוב שכך. אינסטינקטים של פנתר בר ואישיות של דוב פנדה. שילוב מנצח בין טירוף וכדורגל. כבר הרבה זמן לא היה לנו איזה אהה....

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר