No text דרור עוזרי No text

ישוב: תל אביב
שנת לידה: 1982
שחקן בקבוצת: מועדון אוהדי בני יהודה
רישום: 19/03/2009 17:17:59 עדכון: 13/01/2010 03:48:53

מנהל מועדון אוהדי בני יהודה

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר