No text גלעד "סרוסי" סרוסי No text

ישוב: בחר יישוב
שנת לידה: 1983
שחקן בקבוצת: סקציית הפנתרים השחורים
רישום: 04/03/2005 14:51:00 עדכון: 04/03/2005 14:51:00

הכוכב מושאל מקבוצת "לוס דיאבלוס" לתקופה לא ידועה שלאחריה יחל משא ומתן בנוגע לצירופו לסגל הקבוצה. שערים בקבוצה: 21 (פעם אחת כבש צמד) בישולים: 8

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר