No text ליאור ימיני 25548850 No text

ישוב: ירושלים
שנת לידה: 1970
שחקן בקבוצת: P.S.V UNDERDOG
רישום: 08/03/2004 10:23:00 עדכון: 08/03/2004 10:23:00

חלוץ.שחקן נשמה ואמוציונלי שרוצה לנצח.הוגן. שערים ב-2004: 24 שערים ב-2005: 10

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר