אליפות משרד התרבות והספורט ע``ש אבי כהן (7*7)
מפגש 3 מבט יום ב,21/03/22 20:00 - 17:00

מהלך המשחקים

סיקורי המשחקים

ליגה
רומא 4  :  1 פומות המדבר

שער לקבוצת רומא של דודי זדה מבישול של אביתר ברוכי עמיאל
שער לקבוצת רומא של ברוך ליאור מבישול של אדיר מעודה
שער לקבוצת פומות המדבר של אפי דמילו
שער לקבוצת רומא של אריאל גינזבורג
שער לקבוצת רומא של אדיר מעודה
ליגה
פיגל 3  :  0 ירושלמיים

שער לקבוצת פיגל של ליאור מזרחי
שער לקבוצת פיגל של טל אברהם
שער לקבוצת פיגל של ירין חלימי
ליגה
רומא 2  :  1 כוכבי השוק

שער לקבוצת כוכבי השוק של יהודה צור מבישול של דוד צור
שער לקבוצת רומא של אדיר מעודה מבישול של אלון נבון
שער לקבוצת רומא של אדיר מעודה מבישול של אבידני יואש
ליגה
ירושלמיים 3  :  1 פומות המדבר

שער לקבוצת ירושלמיים של דודו
שער לקבוצת ירושלמיים של דודו
שער לקבוצת פומות המדבר של אפי דמילו
שער לקבוצת ירושלמיים של נתן ציטאט
ליגה
רומא 6  :  1 פיגל

שער לקבוצת רומא של אביתר ברוכי עמיאל שער לקבוצת פיגל
שער לקבוצת רומא של ברוך ליאור מבישול של אדיר מעודה
שער לקבוצת רומא של בן לוי מבישול של אבידני יואש
שער לקבוצת רומא של בן לוי מבישול של אבידני יואש
שער לקבוצת רומא של אביתר ברוכי עמיאל
שער לקבוצת רומא של אדיר מעודה
ליגה
פומות המדבר 0  :  6 כוכבי השוק

שער לקבוצת כוכבי השוק של רועי אבוטבול
שער לקבוצת כוכבי השוק של יהודה צור
שער לקבוצת כוכבי השוק של יהודה צור מבישול של אבי פרץ
שער לקבוצת כוכבי השוק של דוד צור
שער לקבוצת כוכבי השוק של דוד צור
שער לקבוצת כוכבי השוק של יהודה צור
ליגה
רומא 4  :  1 ירושלמיים

שער לקבוצת רומא של דודי זדה מבישול של אבידני יואששער לקבוצת רומא של בן לוי
שער לקבוצת ירושלמיים של יהודה ששון
שער לקבוצת רומא של אריאל גינזבורג
שער לקבוצת רומא של אריאל גינזבורג
ליגה
כוכבי השוק 8  :  3 פיגל

ליגה
פומות המדבר 2  :  4 פיגל

ליגה
כוכבי השוק 3  :  1 ירושלמיים

צרו קשר