COPA 6 - Road to Italy 2019
מוקדמות הרצליה הרצליה יום ב,15/07/19 23:00 - 20:00

מהלך המשחקים

סיקורי המשחקים

בית א'
פריים טיים יונייטד 5  :  4 שער האריות
20:30

דקה 4 - שער לקבוצת שער האריות של בייאלין אדמה
שער לקבוצת שער האריות של בייאלין אדמה
שער לקבוצת שער האריות של משה אגומס
שער לקבוצת שער האריות של איינו טאקלה
שער לקבוצת שער האריות של איינו טאקלה
שער לקבוצת פריים טיים יונייטד של צח לניאדו
שער לקבוצת פריים טיים יונייטד של צח לניאדו שער לקבוצת פריים טיים יונייטד
שער לקבוצת פריים טיים יונייטד של איתי שרוני
שער לקבוצת פריים טיים יונייטד של יהודה זיסמן שער לקבוצת פריים טיים יונייטד
שער לקבוצת פריים טיים יונייטד של רוי גורניצקי
בית א'
דור אלון 0  :  4 Maccabi Zetz
20:30

שער לקבוצת Maccabi Zetz של עומר הלוי
שער לקבוצת Maccabi Zetz של דור אזולאי שער לקבוצת Maccabi Zetz


שער לקבוצת Maccabi Zetz של דור אזולאי שער לקבוצת Maccabi Zetzשער לקבוצת Maccabi Zetz
שער לקבוצת Maccabi Zetz של אורן זוהר שער לקבוצת Maccabi Zetz
בית ב'
ביתר חרות 2  :  5 FC התקווה
20:30

דקה 2 - שער לקבוצת צורן אימפריה של יואב בן נר דקה 2 - שער לקבוצת צורן אימפריהדקה 2 - שער לקבוצת צורן אימפריה
שער לקבוצת צורן אימפריה של אופיר ויינברג
שער לקבוצת FC התקווה של ראובן שרעבי שער לקבוצת FC התקווה
שער לקבוצת FC התקווהשער לקבוצת FC התקווהשער לקבוצת FC התקווה

שער לקבוצת FC התקווה של נתי אלמן
שער לקבוצת FC התקווה של דניאל כהן
שער לקבוצת FC התקווה
בית א'
פריים טיים יונייטד 0  :  2 דור אלון
21:00

שער לקבוצת דור אלון של עיזאלדין מרואת
שער לקבוצת דור אלון של אלי אסולין
בית א'
Maccabi Zetz 4  :  0 שער האריות
21:00

שער לקבוצת Maccabi Zetz של עידן סרור שער לקבוצת Maccabi Zetz
שער לקבוצת Maccabi Zetz של דור אזולאי
שער לקבוצת Maccabi Zetz של אלנתן סלמי
שער לקבוצת Maccabi Zetz של סולי צמח
בית ב'
FC התקווה 0  :  2 הבינתחומי
21:00

בית א'
Maccabi Zetz 2  :  1 פריים טיים יונייטד
21:30

שער לקבוצת פריים טיים יונייטד של לי גולדנברג
שער לקבוצת Maccabi Zetz של אסי אסולין
שער לקבוצת Maccabi Zetz של אלנתן סלמי
בית א'
דור אלון 4  :  2 שער האריות
21:30

שער לקבוצת דור אלון של עיזאלדין מרואת
שער לקבוצת דור אלון של אלי אסולין שער לקבוצת דור אלון
שער לקבוצת דור אלון של ליאור סבן
שער לקבוצת דור אלון של עלי דבאח
שער לקבוצת שער האריות של בייאלין אדמה שער לקבוצת שער האריות
שער לקבוצת שער האריות של בייאלין אדמה שער לקבוצת שער האריות
בית ב'
ביתר חרות 1  :  2 הבינתחומי
21:30

שער לקבוצת הבינתחומי
שער לקבוצת הבינתחומי
שער לקבוצת צורן אימפריה
צרו קשר