FC NST - הרכב No text No text

קשר מרכזי
כל תפקיד
כל תפקיד
כל תפקיד
קשר כנף
חלוץ פיווט
כל תפקיד

שחקני הקבוצה

בלם קדמי
שחקן בית
קשר אחורי
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
קשר מרכזי
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
שוער
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
בלם
שחקן חופשי
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
קשר כנף
שחקן בית
חלוץ פיווט
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
בלם אחורי
שחקן בית
עושה משחק
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן חופשי
Close

הוסף למקורבי קבוצת

האם להוסיף את המועדון המופיע בדף זה לרשימת המועדונים המקורבים של המועדון אותו בחרת?

צרו קשר