FC Partisan - הרכב No text No text

שחקני הקבוצה

כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן חופשי
חלוץ
שחקן חופשי
כל תפקיד
שחקן בית
39 כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
חלוץ
שחקן בית
17 כל תפקיד
שחקן בית
6 מגן שמאלי
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
כל תפקיד
שחקן בית
שוער
שחקן בית
מגן ימני
שחקן חופשי
כל תפקיד
שחקן בית
9 כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
קשר מרכזי
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן חופשי
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
11 כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
16 כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן חופשי
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן חופשי
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
3 כל תפקיד
שחקן בית
Close

הוסף למקורבי קבוצת

האם להוסיף את המועדון המופיע בדף זה לרשימת המועדונים המקורבים של המועדון אותו בחרת?

צרו קשר