No text אורי ברנדמן No text

ישוב: זכרון יעקב
שנת לידה: 1988
שחקן בקבוצת: מ.כ. בני-יעבץ
רישום: 05/03/2009 11:47:29 עדכון: 01/08/2011 20:10:46

שחקן יצירתי עתיר כישרון, בעל יכולת כדרור מופלאה, מהכשרונות הבולטים של צעירי יעבץ. תכניות לפגרה - אשפוז במוסד גמילה ושיפור הכושר.

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר